ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Αμέσως παρακάτω υπάρχει ένας πίνακας όπου θα βρείτε βασικές πληροφορίες για τα περισσότερα κηπευτικά φυτά. Οι μήνες σποράς αναφέρονται με νούμερα, δηλ. ο Ιανουάριος με 1, ο Φεβρουάριος με 2 κλπ. Στην επόμενη στήλη θα βρείτε πόσος σπόρος χρειάζεται για να καλλιεργήσετε 100 τετραγωνικά μέτρα. Αμέσως μετά πόσα φυτά πρέπει να υπάρχουν σε 100 τετραγωνικά μέτρα για να έχετε την μέγιστη απόδοση. Ο βιολογικός κύκλος υπολογίζεται σε ημέρες (από την ημέρα σποράς έως την συγκομιδή). Τέλος αναφέρουμε πόσοι σπόροι υπάρχουν περίπου ανά γραμμάριο. Πάντα βέβαια πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ οψιν τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας μας και οι οποίες διαφοροποιούν τον βιολογικό κύκλο και την εποχή, δηλ. τους μήνες σποράς των κηπευτικών φυτών.
—————————————————————————————————————————————–
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ –ΜΗΝΕΣ ΣΠΟΡΑΣ — ΣΠΟΡΟΣ/100τμ — ΦΥΤΑ/100τμ –ΒΙΟΛ.ΚΥΚΛΟΣ –ΣΠΟΡΟΙ/γρ.
—————————————————————————————————————————————–
ΑΓΓΟΥΡΙ ——————- 3 – 7 ———– 160 σπόροι —————- 160 —————-75 ————– 30 – 35
ΑΓΚΥΝΑΡΑ ———– 3 – 5 & 8 – 10 —— 10 γραμμάρια ———- 140 ———– πολυετές ———- 20 – 25
ΑΝΙΘΟΣ ——————– 9 – 5 ———— 200 γραμμάρια ———– 8000 ————– 90 ————- 600 – 700
ΑΝΤΙΔΙ ——————— 4 – 10 ———– 30 γραμμάρια ———— 1300 ————- 120 ————— 600
ΑΡΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡ. —– 10 – 11 ———– 1 κιλό ——————- 4000 ————–210 ————— 3 – 5
ΑΡΑΚΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚ. —– 2 – 3 ———— 1 κιλό ——————- 4000 ————– 90 —————- 3 – 5
ΒΛΗΤΟ ——————— 4 – 7 ————50 γραμμάρια ————– 1000 ————— 80 ————— 1200
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΛΥΚΟ ——- 3 – 7 ——— 150 γραμμάρια ———- 600 ————— 70 – 90 ————-5
ΚΑΡΟΤΟ ——————- 2 – 11 ———– 50 γραμμάρια ————- 3500 ————– 90 – 120 ———- 800
ΚΑΡΠΟΥΖΙ —————– 3 – 6 ———— 55 γραμμάρια ————- 400 ————— 90 – 120 ———- 8 – 12
ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ————– 4 – 9 ———– 20 γραμμάρια ————– 120 ————— 60 ————— 7 – 8
ΚΟΥΚΙΑ ——————— 9 – 2 ————– 1,2 κιλά ——————- 1200 —————- 150 ————– 0,5 – 1
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ————– 5 – 8 ————– 3 γραμμάρια ————– 250 ————- 90 – 150 ———- 400
ΛΑΧΑΝΟ —————— 5 – 8 ————– 3 γραμμάρια ————— 250 ————— 90 – 150 ———- 350
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ ————– 2 – 10 ————- 200 γραμμάρια ———– 10000 ————- 75 —————- 450
ΜΑΡΟΥΛΙ —————– 2 – 10 ————- 50 γραμμάρια ———— 1000 ————— 50 -120 ———- 900
—————————————————————————————————————————————–
ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ –ΜΗΝΕΣ ΣΠΟΡΑΣ — ΣΠΟΡΟΣ/100τμ — ΦΥΤΑ/100τμ –ΒΙΟΛ.ΚΥΚΛΟΣ –ΣΠΟΡΟΙ/γρ.
—————————————————————————————————————————————–
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ————– 1 – 5 ————— 5 γραμμάρια ————- 200 —————- 180 ————– 250
ΜΠΑΜΙΑ —————— 3 – 5 ————– 200 γραμμάρια ———— 350 —————- 60 ————— 18
ΜΠΡΟΚΟΛΟ ————– 5 – 8 ————– 3 γραμμάρια ————– 250 —————- 80 – 150 ———- 400
ΠΑΤΖΑΡΙ —————— 2 – 9 ————– 200 γραμμάρια ———— 1500 ————– 70 – 100 ———- 60
ΠΕΠΟΝΙ —————— 3 – 6 ————– 60 – 80 σπόροι ———– 50 – 70 ———— 120 ————— 35
ΠΙΠΕΡΙΑ —————— 1 – 5 ————– 4 γραμμάρια ————– 350 —————- 120————– 130
ΠΡΑΣΣΟ —————— 3 – 7 ————– 40 γραμμάρια ————- 4500 ————– 180 ————— 400
ΡΑΔΙΚΙ ——————– 3 – 10 ———— 30 γραμμάρια ————– 800 ————— 60 ————— 700
ΡΑΠΑΝΙ ——————- 3 – 11 ———— 180 γραμμάρια ———— 3500 ————– 30 – 50 ———–120
ΡΕΒΑ ——————— 7 – 12 ———– 60 γραμμάρια ————- 3000 ————— 50 – 80 ———- 500
ΡΟΚΑ ——————— 3 – 12 ———— 80 γραμμάρια ———— 20000 ————— 50 – 60 ———- 500
ΣΕΛΙΝΟ ——————- 3 – 12 ———- 25 – 30 γραμμάρια ————1000 ————- 120 – 150 ——- 2500
ΣΕΣΚΟΥΛΟ ————— 3 – 11 ———- 25 – 30 γραμμάρια ———— 800 ————— 50 – 60 ——– 70 – 100
ΣΠΑΝΑΚΙ ———— 3 – 4 & 7 – 11 ——- 250 – 350 γραμμάρια ——— 2000 ———— 40 – 60 ——- 90 – 100
ΤΟΜΑΤΑ —————— 3 – 5 ———— 2 – 4 γραμμάρια ———— 250 – 400 ———— 80 – 110 —— 250 – 400
ΦΑΣΟΛΙ ————– 3 – 5 & 7 – 8 ——- 700 – 1200 γραμμάρια ——- 1200 – 1600 —— 55 – 75 ——— 1 – 5